Written by 6:16 am ความรู้, น่าสนใจ, สุขภาพ, เราเลือกให้คุณ, ไลฟ์สไตล์

ชวนรักษ์โลกด้วยการลดขยะแบบ 7R มีอะไรบ้าง 

person doing selective recycle garbage

ช่วงนี้กระแสรณรงค์การลดขยะ และการหันมาใส่ใจกับภาวะโลกร้อน ได้รับการตอบรับมากขึ้น เนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลกระทบที่ได้รับจากภัยธรรมชาติแทบทุกมุมโลก ที่มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการกระทำของมนุษย์

หลายคนอาจเคยได้ยินการลดขยะแบบ 3R กันมาบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาชวนลดขยะแบบ 7R ทำได้ง่าย โดยเริ่มได้จากที่บ้าน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของพวกเราทุกคน โดยเน้นหลัก ๆ การรู้ให้เท่าทันความต้องการและปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยให้ความสำคัญตามลำดับที่เราได้รวบรวมมาให้ในบทความนี้ และหลังจากที่นำไปปรับใช้และทำตาม จะพบว่าเหลือขยะเพียงน้อยนิดที่จะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบในขั้นตอนต่อไป 

used plastic bottles recycling bins earth day campaign

1. Reduce การลดใช้ 

Reduce คือ การลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยก่อนตัดสินใจซื้อ ควรคำนวณก่อว่าสินค้าที่ต้องการจะซื้อเป็นพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งมากน้อยแค่ไหน ส่วนไหนที่เราสามารถหลีกเลี่ยงไม่จำเป็นต้องใช้ได้บ้าง ให้เหลือแต่ส่วนที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น แล้วจึงค่อยตัดสินใจซื้อ 

beautiful asian woman collecting garbage holding recycle bin with plastic bottles outdoors

2. Reuse การใช้ซ้ำ 

Reuse คือ การนำกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้คุ้มค่า ใช้ซ้ำ ๆ จนกว่ากว่าจะหมดอายุการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานต่อไปได้อีกแล้ว เช่น นำขวดเครื่องดื่มสวย ๆ มาใช้เป็นกระถางต้นไม้ หรือใช้เป็นแจกันใส่ดอกไม้ตกแต่งบ้านและสถานที่ต่าง ๆ การนำกล่องกระดาษลังไป D I Y เป็นบ้านของเล่นให้กับเด็ก ๆ หรือทำเป็นบ้านสัตว์เลี้ยงแทนการซื้อใหม่ เป็นต้น 

cute little asian boy child drinking pure water from reusable water bottle nature park

3. Refill นำภาชนะไปเติม 

Refill คือ การนำภาชนะไปเติมสินค้าที่ต้องการซื้อ ช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกจากผู้ขาย เช่น การเตรียมแก้วน้ำไปเอง ถ้วยพับได้ หรือปิ่นโต ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหาร ขนม หรือเครื่องดื่ม ซึ่งในแต่ละวันเรามักจะจับจ่ายและซื้อของกินบ่อยกว่าสินค้าชนิดอื่น ๆ อยู่แล้ว หากทำได้เช่นนี้ จะช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกลงได้จำนวนมาก 

front view boys with plastic bag

4. Return การส่งคืน 

Return คือ การนำบรรจุภัณฑ์คืนกลับสู่ผู้ผลิต โดยวิธีนี้จะเป็นการที่ผู้ผลิตเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วแทนการใช้พลาสติก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถคืนขวดให้แก่ผู้ผลิต นำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ แทนการใช้พลาสติก

medium shot people working together

5. Repair การซ่อมแซม / Repurpose เปลี่ยนการใช้งาน 

การซ่อมแซม หรือ Repair แทนการซื้อใหม่ จะช่วยให้ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง แม้ว่าปัจจุบันมีสินค้าหลายชนิดมีราคาที่ถูก หรือมักจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาบ่อยครั้ง ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าการซื้อใหม่สะดวกกว่าการมานั่งซ่อมบำรุง ทั้งที่จริงการซ่อม หรือ Repurpose นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ แทนอาจช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และยังเป็นการไม่เพิ่มขยะใหม่อีกด้วย

woman having sustainable garden indoors

6. Replace การแทนที่ 

Replace คือ การใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ แทนการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งแบบ single – use plastic เช่น การใช้ทิชชูที่ปราศจากไมโครพลาสติกและย่อยสลายได้ แทนการใช้ทิชชู่เปียกที่ย่อยสลายยาก หรือ การใช้ภาชนะที่ทำจากชานอ้อยแทนการใช้ภาชนะจากโฟมหรือพลาสติก เป็นต้น 

frame ecological products

7. Recycle การรีไซเคิล 

Recycle คือ การนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ โดยพลาสติกหลายชนิดในปัจจุบัน สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ เช่น พลาสติกประเภท PP , PET หรือ PETE เป็นต้น 

เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ๆ โดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันได้ง่าย ๆ จากตัวเราเอง เพราะขยะส่วนใหญ่มาจากสิ่งเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของพวกเราทุกวัน สะสมจนกลายเป็นขยะมหาศาลและมีพลังทำลายสิ่งแวดล้อม จนย้อนกลับมาทำร้ายพวกเราเองทุกคนในที่สุด เมื่อมวลขยะเริ่มต้นมาจากสิ่งเล็ก ๆ ที่พวกเราช่วยกันสร้าง ดังนั้น การช่วยกันลดขยะด้วยสิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้ แต่ทำกันอย่างสม่ำเสมอให้เป็นนิสัย ก็จะช่วยให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และช่วยรักษาโลกของเราให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนค่ะ 

(Visited 23 times, 1 visits today)
Close