Written by 1:49 am ความรู้, น่าสนใจ, มรดกและวัฒนธรรม, วัฒนธรรม

พารู้จัก เจ้าแม่กวนอิม โดยย่อ แนะวิธีไหว้บูชาแม่กวนอิมพร้อมบทสวดมนต์ 

temple in thailand thai architecture building fa 2022 12 16 04 26 32 utc

พระโพธิสัตว์ หรือ เจ้าแม่กวนอิม คือ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ที่มีมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลากหลายตำนานและความเชื่อว่าคือเทพธิดาแห่งความรักที่มาจุติยังโลกมนุษย์ โดยถือกำเนิดเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของฮ่องเต้เมี่ยวจวง กษัตริย์แห่งเมืองซิงหลิงในประเทศจีน ซึ่งบางตำราเล่าขานถึงเรื่องราวความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขององค์หญิงเมี่ยวซ่าน ในขณะที่พระบิดานั้นกลับตรงกันข้าม และบังคับให้ธิดาอภิเษกสมรส จนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ตามมา โดยในระหว่างที่องค์หญิงเมี่ยวซ่านได้บำเพ็ญภาวนาและศึกษาพระธรรม ได้ทรงทราบข่าวการล้มป่วยของฮ่องเต้เมี่ยวจวง และด้วยความกตัญญูอันยิ่งใหญ่ พระธิดาเมี่ยวซ่านทรงสละดวงตาและแขนทั้งสองข้าง เพื่อใช้ในการทำยารักษาพระราชบิดา จนได้เกิดปฏิหาริย์ พระองค์ได้ดวงตาและแขนกลับคืนและมากกว่าเดิมกลายเป็นกวนอิมปางพันมือ อันผลมาจากความกตัญญูและความเสียสละที่มีต่อบิดา 

goddess mercy guan yin statue wat chong lom temple thai people foreigner travel visit respect pray january 31 2017 samut sakhon thailand

แต่บางตำราได้กล่าวว่า หลังจากที่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้เสด็จไปโปรดพระราชบิดาในนรก จนยอมเสียแขนและดวงตาของพระองค์เพื่อไถ่โทษให้กับพระราชบิดา หรือบางตำราก็กล่าวว่า พระราชบิดาได้ไปเกิดใหม่เป็นวัวเพื่อชดใช้กรรมที่เคยได้ก่อไว้เมื่อครั้งตอนเป็นฮ่องเต้เมี่ยวจวง ทำให้ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาและเคารพบูชาพระแม่กวนอิมงดการกินเนื้อวัวสืบต่อกันมา และในขณะที่บางตำราก็ได้กล่าวถึงเจ้าแม่กวนอิมผู้ชายในภาคที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่อง “ไซอิ๋ว” อีกด้วย 

พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นที่เคารพบูชาของคนเอเชียจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง คนไทย และ ธิเบต ทำให้บทสวดมนต์บูชาพระแม่กวนอิมมีหลากสำเนียง หลายภาษาด้วยกัน นอกจากนี้ผู้คนเองก็นิยมไปกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสวดบทคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมอยู่ที่บ้านด้วยเช่นกัน 

closeup shot of people burning sage with a blurred 2023 03 09 01 16 19 utc

สิ่งของสำหรับการไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม เมื่ออัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมเข้าบ้านครั้งแรก ประกอบไปด้วย 

  • ธูป 9 ดอก 
  • เทียน 2 เล่ม 
  • ดอกบัวสีขาวหรือสีชมพู 9 ดอก 
  • น้ำชา 2 ถ้วย
  • ผลไม้ 2 ชนิด (ห้ามถวาย มังคุด ละมุด พุทรา มะม่วง และระกำ) 
  • ขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์ (ถ้ามี) 
  • ซาลาเปาซิ่วท้อ (ถ้ามี) 

ของถวายที่ใช้ในการกราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมตามสถานที่ต่าง ๆ 

  • ธูป 9 ดอก 
  • ดอกบัวสีชมพูหรือสีขาว หรือดอกมะลิ 
  • น้ำสะอาดในภาชนะที่ใหม่สะอาด 

บทสวดเจ้าแม่กวนอิมต้นฉบับ 

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่งง กวงไต่เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) (ท่อง 3 จบ) 

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง 

นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก 

ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต 

ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ 

เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก 

ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก 

บทสวดคาถาหัวใจเจ้าแม่กวนอิม (ท่องภาวนาได้ทุกเวลาและทุกที่) 

โอม มา ณี แปะ หมี่ ฮง

(Visited 30 times, 1 visits today)
Close