Written by 1:49 am ความรู้, น่าสนใจ, มรดกและวัฒนธรรม, วัฒนธรรม

พารู้จัก เจ้าแม่กวนอิม โดยย่อ แนะวิธีไหว้บูชาแม่กวนอิมพร้อมบทสวดมนต์ 

temple in thailand thai architecture building fa 2022 12 16 04 26 32 utc

พระโพธิสัตว์ หรือ เจ้าแม่กวนอิม คือ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ที่มีมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลากหลายตำนานและความเชื่อว่าคือเทพธิดาแห่งความรักที่มาจุติยังโลกมนุษย์ โดยถือกำเนิดเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของฮ่องเต้เมี่ยวจวง กษัตริย์แห่งเมืองซิงหลิงในประเทศจีน ซึ่งบางตำราเล่าขานถึงเรื่องราวความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขององค์หญิงเมี่ยวซ่าน ในขณะที่พระบิดานั้นกลับตรงกันข้าม และบังคับให้ธิดาอภิเษกสมรส จนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ตามมา โดยในระหว่างที่องค์หญิงเมี่ยวซ่านได้บำเพ็ญภาวนาและศึกษาพระธรรม ได้ทรงทราบข่าวการล้มป่วยของฮ่องเต้เมี่ยวจวง และด้วยความกตัญญูอันยิ่งใหญ่ พระธิดาเมี่ยวซ่านทรงสละดวงตาและแขนทั้งสองข้าง เพื่อใช้ในการทำยารักษาพระราชบิดา จนได้เกิดปฏิหาริย์ พระองค์ได้ดวงตาและแขนกลับคืนและมากกว่าเดิมกลายเป็นกวนอิมปางพันมือ อันผลมาจากความกตัญญูและความเสียสละที่มีต่อบิดา 

goddess mercy guan yin statue wat chong lom temple thai people foreigner travel visit respect pray january 31 2017 samut sakhon thailand

แต่บางตำราได้กล่าวว่า หลังจากที่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้เสด็จไปโปรดพระราชบิดาในนรก จนยอมเสียแขนและดวงตาของพระองค์เพื่อไถ่โทษให้กับพระราชบิดา หรือบางตำราก็กล่าวว่า พระราชบิดาได้ไปเกิดใหม่เป็นวัวเพื่อชดใช้กรรมที่เคยได้ก่อไว้เมื่อครั้งตอนเป็นฮ่องเต้เมี่ยวจวง ทำให้ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาและเคารพบูชาพระแม่กวนอิมงดการกินเนื้อวัวสืบต่อกันมา และในขณะที่บางตำราก็ได้กล่าวถึงเจ้าแม่กวนอิมผู้ชายในภาคที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่อง “ไซอิ๋ว” อีกด้วย 

พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นที่เคารพบูชาของคนเอเชียจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง คนไทย และ ธิเบต ทำให้บทสวดมนต์บูชาพระแม่กวนอิมมีหลากสำเนียง หลายภาษาด้วยกัน นอกจากนี้ผู้คนเองก็นิยมไปกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสวดบทคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมอยู่ที่บ้านด้วยเช่นกัน 

closeup shot of people burning sage with a blurred 2023 03 09 01 16 19 utc

สิ่งของสำหรับการไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม เมื่ออัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมเข้าบ้านครั้งแรก ประกอบไปด้วย 

  • ธูป 9 ดอก 
  • เทียน 2 เล่ม 
  • ดอกบัวสีขาวหรือสีชมพู 9 ดอก 
  • น้ำชา 2 ถ้วย
  • ผลไม้ 2 ชนิด (ห้ามถวาย มังคุด ละมุด พุทรา มะม่วง และระกำ) 
  • ขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์ (ถ้ามี) 
  • ซาลาเปาซิ่วท้อ (ถ้ามี) 

ของถวายที่ใช้ในการกราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมตามสถานที่ต่าง ๆ 

  • ธูป 9 ดอก 
  • ดอกบัวสีชมพูหรือสีขาว หรือดอกมะลิ 
  • น้ำสะอาดในภาชนะที่ใหม่สะอาด 

บทสวดเจ้าแม่กวนอิมต้นฉบับ 

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่งง กวงไต่เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) (ท่อง 3 จบ) 

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง 

นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก 

ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต 

ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ 

เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก 

ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก 

บทสวดคาถาหัวใจเจ้าแม่กวนอิม (ท่องภาวนาได้ทุกเวลาและทุกที่) 

โอม มา ณี แปะ หมี่ ฮง

(Visited 7 times, 1 visits today)
Close