Written by 7:42 am ความรู้, เราเลือกให้คุณ, ไลฟ์สไตล์

เอกสารยื่นภาษีบุคคลธรรมดาต้องใช้อะไรบ้าง และถ้าไม่ยื่นภาษีจะมีผลอย่างไร

สำหรับผู้มีเงินได้ทั่วไปจะต้องมีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการยื…

สำหรับผู้มีเงินได้ทั่วไปจะต้องมีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม โดยจะมีทั้งยื่นแบบภงด.91 ด้วยตนเองที่กรมสรรพากร ยื่นแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แต่จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้ ภงด.91 มีอะไรบ้าง เรามีข้อมูลมาให้ในบทความนี้แล้ว  

ใครต้องยื่นภาษีบ้าง 

 1. บุคคลธรรมดา 
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 
 3. ผู้ที่เสียชีวิตระหว่างปีภาษี 
 4. กองมรดกที่ยังไม่มีการแบ่ง 
 5. วิสาหกิจชุมชน ตามกกหมายที่ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

แบบ ภงด.90 คืออะไร และ ภงด.91 คืออะไร 

แบบ ภงด.90 คืออะไร และ ภงด.91 คืออะไร
 1. แบบ ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น เงินปันผล เงินจากการค้าขายแบบบุคคลธรรมดา  
 2. แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน ไม่มีรายได้อื่นเสริม เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนอย่างเดียว 

ตารางการเสียภาษีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินได้สุทธิ / ปี  

    เงินได้สุทธิ / ปี (บาท)           อัตราภาษีเงินได้ (%)
0 – 150,000 บาท    ยกเว้นภาษี 
150,000 – 300,000   5%
300,001 – 500,000 10%
500,001 – 750,000  15%
750,001 – 1,000,00020%
1,000,001 – 2,000,00025%
2,000,001 – 5,000,00030%
5,000,001 ขึ้นไป 35%

เอกสารยื่นภาษีบุคคลธรรมดามีอะไรบ้าง 

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง ซึ่งเป็นเอกสารยื่นภาษีที่ระบุรายได้รวม และการหักชำระกองทุนหรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ 
 2. เอกสารลดหย่อนภาษี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ ยอดเงินการซื้อกองทุนต่าง ๆ 

ยื่นภาษีที่ไหนได้บ้าง 

บางคนอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสามารถยื่นภาษีที่ไหนก็ได้ใช่ไหม แต่ที่จริงแล้วสถานที่สามารถยื่นภาษีบุคคลธรรมดานั้นได้แก่

 1. สำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่ 
 2. หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้  
 3. ยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตนเอง 

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.rd.go.th และคลิกไปที่ “ยื่นออนไลน์” 
 2. กดคลิกที่ “ยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/91” 
 3. เข้าสู่ระบบ Login ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน 
 4. ตรวจสอบข้อมูลและให้รายละเอียดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 5. คลิก “ทำรายการต่อไป” 
 6. เลือก “สถานภาพผู้มีเงินได้” และกรอกข้อมูลอื่น ๆ ตามจริง 
 7. คลิก “ ทำรายการต่อไป” 
 8. เลือก “รายการเงินได้พึงประเมิน” จากที่มาของรายได้ 
 9. เลือก “เงินได้ที่ได้รับยกเว้น / ค่าลดหย่อน” 
 10. คลิก “ทำรายการต่อไป”
 11. กรอกตามข้อมูลจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ใบทวิ 50 จากบริษัทผู้ว่าจ้าง เมื่อกรอกลงในช่องครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ “ทำรายการต่อไป” 
 12. ใส่ข้อมูลค่าลดหย่อนตามเงื่อนไขที่คุณมี แล้วคลิก “ทำรายการต่อไป” 
 13. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ทางเว็บไซต์กรมสรรพากรจะคำนวณและแสดงภาษีที่เราต้องจ่าย รวมถึงส่วนที่ต้องได้คืน จากนั้นคลิก “ทำรายการต่อไป” 
 14. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วคลิก “ทำรายการต่อไป” 
 15. กรณีที่ต้องการขอคืนภาษี ทางกรมสรรพากรจะห้พิมพ์แบบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งสามารถโหลดเอกสารได้ที่ “นำส่งเอกสารขอคืนภาษี” ได้ทันที หลังจากตรวจสอบการยื่นภาษีเสร็จเรียบร้อย  

ยื่นภาษีออนไลน์ได้ถึงวันไหน 

ยื่นภาษีแบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 8 เมษายนของทุกปี และสามารถยื่นภาษีแบบกระดาษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี เพื่อลดหย่อนภาษี หรือขอคืนภาษีที่เสียไปแล้ว 

หากยื่นภาษีไม่ทันทำอย่างไร มีค่าปรับยื่นภาษีล่าช้าหรือไม่ 

 1. หากยื่นภาษีไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องนำเอกสารยื่นภาษีไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน ซึ่งจะมีโทษการปรับเนื่องจากไม่ยื่นภาษีภายในเวลาที่กำหนด 
 2. กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องระวงโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท 
 3. กรณีฉ้อโกง จงใจแจ้งความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 – 200,000 บาท 
 4. กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ 
(Visited 41 times, 1 visits today)
Close